Browsing Category : Společnost

Velká nebo žádná společnost


Lidé jsou spoleÄenÅ¡tí tvorové už od pradávna. Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba dávají pÅ™ednost samotÄ›. A potom jsou další, kteří jsou spíše takoví introverti a lidé jsou také nÄ›kdy samotáři. To potom znamená, že spíše nevyhledávají spoleÄnost lidí, ale spíše vyhledávají spoleÄnost jenom takovou, jací jsou oni sami, a to znamená, že nejradÄ›ji jsou sami nÄ›kde doma, tÅ™eba nÄ›kde ponoÅ™ení v knihách…

Read More »

Společnost a slabosti


Každý člověk má určitou slabost jen každý pro něco nebo někoho jiného. Jakmile uvidíme něco, pro co právě slabost máme, najednou nás to začne úplně ovládat. Mnoho lidí to má dokonce tak, že začnou dělat věci, které by nikdy jinak neudělali. Každý člověk to má v případě, když uvidí to, pro co má slabost, jinak. Někteří lidé začnou pociťovat návaly horka…

Read More »

Společnost a boj proti virům


ZaÄíná září a my se tak zase pÅ™ehupujeme do zaÄátku Å¡kolního roku. S tímto obdobím, září, října, listopadu a prosince, je neodmyslitelnÄ› spojeno s nachlazením a různými chÅ™ipkami. Jsou to onemocnÄ›ní pÅ™evážnÄ› virového původu. Viry se totiž ve dneÅ¡ní spoleÄnosti pÅ™edávají mnohem efektivnÄ›ji než bakterie. ObzvláštÄ› viry, které způsobují vyjmenované choroby. Tyto viry se běžnÄ› nachází ve vzduchu, který dýcháme. Pokud se…

Read More »