Společnost a boj proti virům


ZaÄíná září a my se tak zase pÅ™ehupujeme do zaÄátku Å¡kolního roku. S tímto obdobím, září, října, listopadu a prosince, je neodmyslitelnÄ› spojeno s nachlazením a různými chÅ™ipkami. Jsou to onemocnÄ›ní pÅ™evážnÄ› virového původu. Viry se totiž ve dneÅ¡ní spoleÄnosti pÅ™edávají mnohem efektivnÄ›ji než bakterie. ObzvláštÄ› viry, které způsobují vyjmenované choroby. Tyto viry se běžnÄ› nachází ve vzduchu, který dýcháme. Pokud se dostanou do nosní dutiny, pak zde mají příhodný terén pro množení. Nejlepší je navíc, pokud zrovna prochladneme a kvůli reflexivnímu snížení prokrvení periferie, tak klesne teplota v dutinÄ› nosní o pár desetin stupnÄ›.

nachlazení a chřipka

Tato lehce snížená teplota pak vyhovuje virům jeÅ¡tÄ› více a jejich množení je tak rychlejší. To znamená, že se tÄ›lo v tak krátkém Äasovém období nestihne zaÄít bránit a infekce je na svÄ›tÄ›. Dalším velmi významným faktorem, který ovlivňuje vznik onemocnÄ›ní, je pobyt v klimatizovaných prostorách. Takové prostory jsou typické suchým vzduchem, který nám vysuÅ¡uje nosní sliznici. Je normální a správné, že se v nose tvoří malé množství sekretu, který funguje jako lepidlo pro pÅ™ilétnuvší bacily. Ty se do sekretu pÅ™ilepí, takže nemohou procházet dál až ke sliznici. Sekret poté vysmrkáme a nosní dutina je opÄ›t Äistá.

teploměr a pilulky

Pokud tento Äistící mechanismus selže, je sliznice nechránÄ›ná a snadno pro viry přístupná. Trochu se od tohoto problému dá pomoct, pokud budete používat urÄitý zvlhÄující sprej, který zdravou funkci sliznice bude dostateÄnÄ› imitovat. SamozÅ™ejmostí pro zvýšení odolnosti je také zdravá strava a dostatek pohybu. Jedná se ovÅ¡em o rady, které jsou jakoby úplnÄ› banální, ale jen drobná hrstka populace ji svÄ›domitÄ› dodržuje. NÄ›kdy je ovÅ¡em nevyhnutelné si takovouto drobnou nemocí projít, ale ani to není zlé. V naÅ¡em organismu pÅ™i infekci vznikají buňky, které jsou schopné příštÄ› rozpoznat podobného útoÄníka a reagovat proti nÄ›mu rychleji a ráznÄ›ji.