Velká nebo žádná společnost


Lidé jsou spoleÄenÅ¡tí tvorové už od pradávna. Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba dávají pÅ™ednost samotÄ›. A potom jsou další, kteří jsou spíše takoví introverti a lidé jsou také nÄ›kdy samotáři. To potom znamená, že spíše nevyhledávají spoleÄnost lidí, ale spíše vyhledávají spoleÄnost jenom takovou, jací jsou oni sami, a to znamená, že nejradÄ›ji jsou sami nÄ›kde doma, tÅ™eba nÄ›kde ponoÅ™ení v knihách anebo u poÄítaÄe. Nebo sedí u televize anebo se jenom uÄí. Myslím si, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří nevyhledávají žádnou spoleÄnost, radÄ›ji jsou sami a také jsou ale potom lidé, kteří jsou vysoce extrovertní a přátelÅ¡tí a vyhledávají takovou veselou spoleÄnost, kde bude vždycky nejvíce lidí.

Mladí lidé jsou rádi spolu.

Já se ani nedivím, kolikrát také slýchám tÅ™eba od své kamarádky, která vždy říká, že má ráda spoleÄnost. Já se tomu ani nedivím, protože ta jedna kamarádka je tak divoká, a tak hluÄná, že by bylo opravdu Å¡koda, kdyby sedÄ›la nÄ›kde jenom v koutÄ›. Tohle by jí vůbec nebavilo, ale abych tÅ™eba zmínila nÄ›co o mÄ›, tak já jsem spíše takový stÅ™ed. NÄ›kdy mám náladu, abych byla opravdu ve skvÄ›lé spoleÄnosti lidí a přátel, ale nÄ›kdy zase mám takovou chuÅ¥, abych byla jenom doma sama a nÄ›kdo se mÄ› tÅ™eba dva dny na nic neptal a dva dny na mÄ› vůbec nemluvil.

Mnoha lidem je spoleÄnost lidí příjemná.

Bohužel, tohle se mi nikdy nepodaří, protože mám dvě malé dÄ›ti, takže je logické, že dva dny nemůžu být tak, že bych sem nikomu nevÄ›novala. Ale v tomhle případě své dÄ›ti beru jako nejlepší kamarády a jsem ráda, že mám dÄ›ti, protože tÅ™etí dítÄ› už mít nemohu. MÄ›la jsem různé zdravotní komplikace. A také mÄ› těší, že moje dÄ›ti vyhledávají takovou spoleÄnost, kde jsou vrstevníci, se kterými si hrají. Chci, aby moje dÄ›ti mÄ›ly hodnÄ› kamarádů, protože já je jako malá holka jsem žádné kamarády nemÄ›la a moc mÄ› to mrzelo. Proto je nejlepší, když lidé vlastnÄ› vyrůstají v takové spoleÄnosti, kde jim to vyhovuje, protože také získávají lepší a vÄ›tší sebevÄ›domí.