Zase má být dráž


Znamenalo pro vás zdražení elektrické energie nepříjemný zásah do vaÅ¡eho rodinného nebo tÅ™eba i firemního rozpoÄtu? Pak vás to jistÄ› nepotěšilo. A nepotěším vás ani já. Pokud jste to totiž jeÅ¡tÄ› nepostÅ™ehli nÄ›kde jinde, doÄkáme se od zaÄátku příštího roku zdražení dalšího.

Nedá se prý nic dÄ›lat. Od ledna už máme zase zaÄít podporovat obnovitelné zdroje energie a tím pádem se tato položka opÄ›t objeví i v naÅ¡em vyúÄtování. A nebude to prý urÄitÄ› prkotina, dá se oÄekávat, že půjde o řádovÄ› tisíce korun roÄnÄ›. ŘádovÄ› proto, že se doposud nerozhodlo o tom, kolik budeme na ony obnovitelné zdroje pÅ™ispívat. Což nám je prozatím odpuÅ¡tÄ›no, ale to s letoÅ¡ním koncem roku skonÄí.

svítící žárovka

Možná prý bychom tak mÄ›li platit za každou odebranou megawatthodinu Å¡est stovek stejnÄ› jako v Äásti pÅ™edchozího roku. Stát, který to momentálnÄ› platí za nás lidi, se chce o tuto platbu, jež ho vyÅ¡la a jeÅ¡tÄ› vyjde na dvaaÄtyÅ™icet miliard korun, podÄ›lit s domácnostmi a firmami. A byÅ¥ by prý mohl pÅ™ispÄ›t z penÄ›z za emisní povolenky, není jasné, zda tak uÄiní.

KromÄ› toho skonÄí po Silvestru i zastropování cen, které by mÄ›lo lidem ponÄ›kud ulevit – ovÅ¡em fakticky půjde o zlevnÄ›ní pouze u tÄ›ch, kdo mají zafixované ceny z doby, kdy tato pÅ™ekraÄovala vládní strop. Takže si polepší ti, kdo na tom byli doposud zejména biti, a ostatním to nebude k niÄemu.

solární panely

A co to znamená? PÅ™ece to, že si zase budeme mít důvod zanadávat. Jinak nic, protože elektrickou energii k životu jednoduÅ¡e potÅ™ebujeme, a tak ji budeme spotÅ™ebovávat i dál. A nÄ›kdo tÅ™eba zaÄne jeÅ¡tÄ› více Å¡etÅ™it, pokud má jeÅ¡tÄ› na Äem, pokud už teÄ neÅ¡etří na maximum. A nÄ›kdo si zkrátka vezme v zimÄ› kromÄ› druhého jeÅ¡tÄ› tÅ™etí svetr. Protože bychom si sice mohli pořídit solární panely, stát se tak svými pány a udÄ›lat na energetiky i stát dlouhý nos, jenže každý, kdo už o tom uvažoval, si zÅ™ejmÄ› spoÄítal, zda se taková investice vůbec vyplatí. A ví se, že mnohdy bohužel ne. A byl by to tak jedinÄ› jeÅ¡tÄ› dražší truc.