Styl mladých lidí


Životní styl je tady od toho, aby lidé žili urÄité životní standardy. Je logické a zcela normální, že každý ÄlovÄ›k má takové své podmínky anebo životní standardy, které ho baví žít a které takhle chce žít. NÄ›kdy jsou ale problémy v rodinách, a to hlavnÄ› kvůli tomu, když jsou tÅ™eba v rodinÄ›. NÄ›kteří lidé, kteří mají například úplnÄ› odliÅ¡né styly života. Vy si říkáte, že když tÅ™eba nÄ›kteří lidé vyrůstají v jedné rodinÄ› a nebo v jedné komunitÄ›, tak mají urÄitÄ› stejné takové zásady anebo životní styly, tohle není pravda. SamozÅ™ejmÄ›, že malinkaté dÄ›ti se vždycky pÅ™izpůsobí svým rodiÄům, jenomže potom, když tÅ™eba nÄ›které dÄ›ti vyrostou a chytnou se nÄ›jaké party, tak potom už zaÄnou mít takové roupy, že budou chtít tÅ™eba dÄ›lat to a to a nebudou dÄ›lat to, co jim Å™ekli rodiÄe.

S partnerem se máme dobře.

Proto si myslím, že by bylo opravdu nejlepší, kdyby se tÅ™eba svým dÄ›tem také Å™ekli a nebo ukázali, co je vlastnÄ› pro nÄ› vhodné, co je pro nÄ› nejlepší, protože vÅ¡ichni víme, že když jsou tÅ™eba puberťáci, tak ti vÄ›tÅ¡inou chtÄ›jí úplnÄ› jiný, odliÅ¡ný životní styl. Ti by stále chtÄ›li bÄ›hat nÄ›kde s přáteli nebo nÄ›kde jinde být a nechtÄ›li by být stále Äasto doma. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také pochopili, jak uvažují právÄ› tito mladí lidé, jako například teenageÅ™i?

Jaké máte vy životní standardy?

SamozÅ™ejmÄ›, že by jim také ÄlovÄ›k nemÄ›l úplnÄ› ve vÅ¡em ustupovat. RozhodnÄ› bych nechtÄ›la tÅ™eba, aby moje patnáctiletá dcera bÄ›hala nÄ›kde dva dny venku, aniž by mi dala o sobÄ› vÄ›dÄ›t, protože si vzpomínám na sebe. Já už jsem ve tÅ™inácti letech nÄ›kde bÄ›hala po diskotékách. Moje maminka si se mnou nevÄ›dÄ›la rady, nyní už jí chápu a rozumím tomu. Každý ÄlovÄ›k by mÄ›l dodržovat takový životní styl, který si dal a nemÄ›l by to mÄ›nit. JedinÄ› tak, kdyby s tím tÅ™eba souhlasila opravdu celá rodina. NÄ›kdy je to ale opravdu veliký oříšek, tak by se lidé mÄ›li domluvit a hlavnÄ› se sebou vycházet.