Sportování a běhání


V dneÅ¡ní dobÄ› je skvÄ›lé, že lidé už zaÄínají pravidelnÄ› a více sportovat. Podle mého názoru, kdyby lidé vůbec nesportovali, tak by to byla opravdu veliká Å¡koda, protože sport nám pořádnÄ› dokáže rozproudit krev v žilách a tohle je dobÅ™e. Navíc také naÅ¡e srdce potÅ™ebuje Äas od Äasu nÄ›kdy pořádnÄ› zabrat. Tak aby dostalo více zabrat. A k tomu je nejlepší nÄ›jaký kondiÄní bÄ›h a nebo tÅ™eba klidnÄ› i rychlý bÄ›h. Dokázali by se tÅ™eba alespoň dvacet sekund běžet opravdu tou nejvyšší rychlostí, kterou byste dokázali udÄ›lat?

Také moc ráda jezdím na kole.

Věřte, že tohle byste udÄ›lali opravdu dobÅ™e. UdÄ›lali byste hlavnÄ› dobÅ™e pro své srdce. Já tohle dÄ›lám jednou týdnÄ›, že jednou týdnÄ› se rozebÄ›hnu, abych vydržela dvacet sekund bÄ›hat opravdu tou nejvyšší rychlostí a potom pomalinku a postupnÄ› zpomaluji. Věřte mi, že není opravdu vhodné, abyste pÅ™estali opravdu z vteÅ™iny na vteÅ™inu. Vždycky je nejlepší, když z velice rychlého bÄ›hu pÅ™echázíte do postupnÄ› pomalého bÄ›hu a potom až zastavíte. Myslím si, že tohle vás uÄili ve Å¡kole na základní Å¡kole, když se tÅ™eba například bÄ›hala Å¡tafeta.

Běhání je moje vášeň.

Také jsem bÄ›hala Å¡tafetu, jenomže Å¡tafeta mÄ› vůbec nebavila, protože to jsem se vždycky musela spoléhat i na ostatní a to mÄ› nebavilo. Já jsem totiž byla opravdu nejrychlejší z celé třídy, a tak mÄ› vždycky tým velice opožÄoval. A zpomalovalo mÄ› to, když jsem musela Äekat na ostatní žáky. Já vím, že to byla taková spoleÄenská událost, že u toho bylo více lidí a musela jsem se spoléhat na tým, jenomže mÄ› tohle bohužel neÅ¡lo. Já jsem spíše sólový hrÃ¡Ä a ne týmový hráÄ. Bohužel se mi to kolikrát nevyplatilo, ale zase jsem vždycky vyhrávala první místa, když se tÅ™eba bÄ›halo jako sólista a tohle se mi vždycky daÅ™ilo. Myslím si, že jsem nebyla jediná. NÄ›kdo prostÄ› rád bÄ›há sám a nÄ›komu to dÄ›lá dobÅ™e v týmu. Tohle je ale úplnÄ› jedno. Tady jde hlavnÄ› o to, aby lidé mÄ›li vůbec nÄ›jaký pohyb a aby sportovali.