Moje krásná zahrada


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by chtÄ›l mít zahradu. Nebo Äemu byste dali pÅ™ednost? Mít malý byt, kde nemusíte Å™eÅ¡it velice Äasto opravy, anebo veliký dům se zahradou, kde byste se mohli v létÄ› opalovat? Ale také byste museli pÅ™emýšlet nad tím, kdo by se staral o trávník, protože znám mnoho lidí, kteří si pořídili veliký dům a jeÅ¡tÄ› vÄ›tší zahradu, a to hlavnÄ› kvůli tomu, že se chtÄ›li právÄ› v létÄ› opalovat a nebo si také chtÄ›li potvrdit nÄ›jaký krásný zahradní nábytek. Nakonec to ale potom dopadlo tak, že nikdo se nechtÄ›l vůbec starat o zahradu, takže to dopadalo tak, že vÄ›tÅ¡ina zahrady byla opravdu hodnÄ› zanedbaná.

Zahradu mám opravdu velikou.

Vypadalo to vážnÄ› dÄ›snÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že kdyby bylo na mÄ›, tak bych si radÄ›ji pořídila nÄ›jaký menší byt, který by se opravdu lépe a jednoduÅ¡e udržoval. NechtÄ›la bych mít velikou zahradu, o kterou bych se nestarala a která by potom vypadala opravdu dÄ›snÄ›. Proto jsem ráda, že jsou různé možnosti, jak ÄlovÄ›k může bydlet. V malém bytÄ› a nebo ve velkém domÄ› s jeÅ¡tÄ› vÄ›tší zahradou. Tohle ale byl vždycky můj sen. Vždycky jsem chtÄ›la bydlet ve velkém domÄ›, kde bude také veliká zahrada. Jenomže jak tohle udÄ›lat? Je jasné, že když lidé mají málo penÄ›z, tak jedinÄ› musí bydlet tÅ™eba v nájmu.

Na zahradě pěstují levanduli.

Sice i nájmy jsou drahé, ale když tÅ™eba ÄlovÄ›k nemá peníze na hypotéku, tak mu asi nic jiného nezbyde, než buÄto bydlet u rodiÄů a nebo u přátel a nebo si sehnat nÄ›jaký malý byt a nebo garsonku, kde bude bydlet za malý nájem. A potom nÄ›kdy v budoucnu, až se mu finanÄnÄ› podaří, tak si může vzít na hypotéku nÄ›jaký dům a nebo si koupit tÅ™eba chatu a nebo si koupit jenom zahradu. Tohle už bych nechala na vás, jak byste se vy rozhodli. A co by pro vás bylo nejvíce pÅ™ijatelné? A co by vám nejvíce vyhovovalo? MnÄ› právÄ› vyhovuje zahrada a veliký dům, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že já jako malá holka jsem se narodila a také jsem vyrůstala na vesnici. MÄ›li jsme tam opravdu velikou zahradu. Zahradu jak vepÅ™edu pÅ™ed vchodem, tak také vzadu za barákem, kde jsme mÄ›li slepice a také husy a králíky.