Květiny a život


Každý ÄlovÄ›k má takový svůj život a životní trend, který se mu líbí dodržovat, anebo který také musí dodržovat. Vy se možná ptáte a divíte se, proÄ by ÄlovÄ›k musel povinnÄ› nÄ›jaký životní styl a nebo lifestyle dodržovat, když vlastnÄ› on si může vybrat sám, co bych chtÄ›l dÄ›lat. V tomto máte tak troÅ¡ku pravdu, ale zase si uvÄ›domte, tÅ™eba když je nÄ›kdo nemocný a musí povinnÄ› dodržovat nÄ›jakou dietu. Tedy sice ono to není tak úplnÄ› povinné, ale tato dieta je lékaÅ™em vždycky nastavená tak, aby lidem usnadnila život a taky, aby zlepÅ¡ila samozÅ™ejmÄ› jejich zdravotní stav. A také je logické, že lékaÅ™ si samozÅ™ejmÄ› vždy ví, jestli má ÄlovÄ›k nÄ›jakou dietu držet. HlavnÄ› je to vždy taková dieta, která ÄlovÄ›ku pomůže a lékaÅ™ víc, co má pÅ™esnÄ› dÄ›lat. Potom jsou tady ale samozÅ™ejmÄ› také lidé, kteří drží svůj životní styl kvůli tomu, že chtÄ›jí. A to hlavnÄ› ženy, které stále drží dietu.

Miluji květiny.

SamozÅ™ejmÄ›, že jsou i pánové, kteří velice Äasto drží dietu a mohou i pánové trpÄ›t, anorexií a nebo další poruchou příjmu potravy. Vy si možná říkáte, že pánové moc Äasto netrpí poruchou příjmu potravy a já vám dávám za pravdu, protože tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda. Mnoho pánů tímto netrpí. Je osmdesáti procentní pravdÄ›podobnost, že je vÄ›tÅ¡inou touto poruchou příjmu potravy, bude onemocnÄ›ná a postižená žena, hlavnÄ› mladší dívka, než tÅ™eba starší muž.

Květiny ke mě patří.

Ale výjimka potvrzuje pravidlo. A vy znáte okolo sebe nÄ›koho, kdo trpí poruchou příjmu potravy? Myslím si, že takový lifestyle, kdy se ÄlovÄ›k úplnÄ› trápí hladem a sotva vypije vodu a nebo s ní jablko za den, tak to samozÅ™ejmÄ› není vůbec zdravé a ÄlovÄ›k by se mÄ›l jít léÄit. NÄ›kdy tohle bohužel ani nedopadne Å¡patnÄ›. I když se ÄlovÄ›k chce léÄit s poruchou příjmu potravy, tak to bohužel nÄ›kdy nezvládne a nastane opravdu ta nejhorší situace, která může nastat. Takže bych vám, milé dámy, chtÄ›la doporuÄit, jezte zdravÄ› a peÄujte o své tÄ›lo a dodržujte zdravý životní lifestyle.