Krása a dnešní děti


Pokud se dnes mnoho dívek v nÄ›Äem shlíží, jsou to influenceÅ™i, kteří se pomalu od rána do veÄera natáÄejí a daná videa umisÅ¥ují tam, kde to jen jde, aby to vidÄ›lo co nejvíce lidí. Je ale nÄ›co takového normální? Najdou se lidé, kteří nÄ›co takového odsuzují a to už jen proto, že se mnoho dÄ›tí nÄ›Äím takovým kolikrát inspiruje a pak to vypadá tak, že se dítÄ› obléká nevhodnÄ›, dÄ›lá vÄ›ci, které by se dÄ›lat nemÄ›ly, protože to vidí u tÄ›ch, kteří toÄí různá videa apod. Bohužel se mladé dívky kolikrát i inspirují tím, jak se daná známá osobnost obléká, maluje apod. a poté to dopadá tak, že se snaží dÄ›lat to samé, což znamená, že dívky, kterým je okolo 15 let vÄ›ku zaÄnou chodit na Å™asy, nehty atd.

jdoucí dívka

ŘeÅ¡ili jste vy nÄ›co takového v dobÄ›, kdy vám bylo 15 let? UrÄitÄ› ne. V té dobÄ› se ÄlovÄ›k maximálnÄ› vÄ›noval Å¡kole a tomu, aby jej vzali nÄ›kde dál na Å¡kolu. DneÅ¡ní dÄ›ti ale nÄ›co takového zajímá jen minimálnÄ› a poté to také tak dopadá. DneÅ¡ním dÄ›tem je jedno, že nemají dobré známky, je pro nÄ› hlavní, že si zaÅ¡ly na nehty, oboÄí apod. Nejhorší je na tom vÅ¡em to, že na nÄ›co takového v dneÅ¡ní dobÄ› už nechodí pouze dívky, ale také kluci. Ano, najdou se i chlapci, kteří mají pocit, že je nÄ›co takového i pro nÄ›.

sedící dívka

Dnes je to tak, že pokud ÄlovÄ›k potká mladší generaci na ulici, kolikrát pÅ™emýšlí, jestli se jedná o holku nebo kluka, protože si tím není jistý, vzhledem k tomu, že mnoho kluků dnes opravdu nevypadá tak, jak by se oÄekávalo. UrÄitÄ› je dobré mít nÄ›jakou inspiraci, ale nic by se nemÄ›lo pÅ™ehánÄ›t, protože to rozhodnÄ› není dobré. Najdou se dÄ›ti, které si nÄ›co takového uvÄ›domují, ale jsou se i takové, které si to neuvÄ›domují a dÄ›lají vÅ¡e proto, aby okolí pÅ™ipadaly krásné, i když je tomu kolikrát úplnÄ› jinak a o kráse se nedá hovoÅ™it. Bylo by dobré mladou generaci nasmÄ›rovat dobrým smÄ›rem a nikoliv tím, kterým jdou.