Jak zvládnout rozchod?


Neexistuje jeden univerzální recept na bolavé srdce. stejnÄ› jako jsme každý jiný, každému tak pomůže nÄ›co jiného. Jediná veliÄinu, která je stejná úplnÄ› pro vÅ¡echny je Äas. Je to sice stokrát omleté klišé, ale pravdivé. Co vÅ¡echny Å¡rámy na duÅ¡i zahojí.

Co kromÄ› Äasu jeÅ¡tÄ› pomůže?

1) chvíle o samotě

NÄ›kdo chce truchlit sám se vÅ¡emi myÅ¡lenkami a náladami se vypořádat doma. Pokud je to i váš případ, rozhodnÄ› se do velkých akcí s přáteli nenuÅ¥te. DopÅ™ejte si Äas na truchlení a až zase naberete sílu, vyrazte ven. Doma se vÄ›nujte sami sobÄ›, ÄtÄ›te zajímavé knihy, relaxujte, cviÄte, vzdÄ›lávejte se a tak dále.

žena

2) chvíle s partou

Druhý opak jsou lidé, kteří právÄ› potÅ™ebují spoleÄnost druhých. Mají rádi velké akce a i díky tomu se jim povede zapomenout na bolestný rozchod. Pokud v pátek veÄer zrovna žádná akce není, ale nechcete sedÄ›t doma, vyrazte sami do kina, na veÄeÅ™i nebo na nákupy.

3) likvidace věcí, které vám bývalého partnera připomínají

NÄ›komu pomůže, když se ihned po rozchodu vrhne na likvidaci partnerových vÄ›cí. Zamilovaná fotka na oÄích by vám opravdu nedÄ›lala dobÅ™e. To samé platí o kartáÄku na zuby nebo parfému. 

Tip: doporuÄované schování do krabice a uskladnÄ›ní ve sklepÄ› se nevyplácí. VÄ›ci spíše rovnou vyhoÄte.

krabice

4) připomínání negativních věcí

NÄ›komu pomůže, když si po rozchodu zaÄne pÅ™ipomínat partnerovy slabé stránky a neÅ™esti. Co vás na nÄ›m Å¡tvalo? Tím dojdete k utvrzení, že rozchod byl jediný správný. Jestliže vám partner psal i oÅ¡klivé zprávy, obÄas si je pÅ™eÄtÄ›te.

5) nový přítel

NÄ›komu pomůže, když si najde tak zvaného pÅ™evozníka. Není to přímo nový partner, ale nÄ›kdo s kým dokážete na minulý vztah zapomenout. Po vyléÄení srdce se vÄ›tÅ¡inou pÅ™evozník opouÅ¡tí a tak je potÅ™eba do toho jít. S touto myÅ¡lenkou. MÄ›l by to vÄ›dÄ›t i nový partner, aby si od vztahu nesliboval nÄ›co více.