Jak si pro sebe vybrat vhodný sport


O tom, že bychom mÄ›li zaÄít sportovat více, než dosud, není pochyb. Je to pÅ™eci jen jedna z příÄin rozvíjející se obezity. A zdálo by se, že tomu nic nebrání – nabídka nejrůznÄ›jších sportů je dnes skuteÄnÄ› Å¡iroká. PÅ™esto vÅ¡ak není vůbec jednoduché vybrat takový, který bude ideální zrovna pro nás.

 

V první Å™adÄ› je nutné realisticky zhodnotit naÅ¡e finanÄní možnosti. Například pro bÄ›hání nepotÅ™ebujeme v podstatÄ› nic, pro hokej naopak plné vybavení a navíc jeÅ¡tÄ› kluziÅ¡tÄ›. Musíme si tedy hned na poÄátku říci, kolik jsme ochotni do toho investovat.

 

Dále je také důležité, aby nás bavil, a to dlouhodobÄ›. A to není tak snadné, neboÅ¥ i když nás ze zaÄátku může bavit, po opadnutí prvotního nadÅ¡ení se může situace zmÄ›nit. A není způsob, jak zjistit, co nás bude skuteÄnÄ› bavit.

 

běhání je zdaleka nejobvyklejší

 

Opomenout nesmíme ani Äasovou nároÄnost. Kolik Äasu týdnÄ› jsme ochotni mu obÄ›tovat, a to vÄetnÄ› dojíždÄ›ní, pokud je potÅ™eba? NÄ›která sportovní odvÄ›tví vyžadují ÄastÄ›jší tréninky než jiná. Na nÄ› bychom pak nemÄ›li pÅ™ijít totálnÄ› unavení z práce.

 

Pak jsou tu také naÅ¡e fyzické možnosti. Mnoho lidí má nejrůznÄ›jší omezení, kvůli kterým jsou pro nÄ› nÄ›které sporty nevhodné, nebo dokonce nebezpeÄné. Pokud tedy máte nÄ›jaký takový zdravotní problém, je vhodné poradit se nejprve s lékaÅ™em, zda je pro vás bezpeÄné vykonávat ten který sport.

 

protažení před sportem

 

Zamyslet je se nutné také nad tím, Äeho zde vlastnÄ› chceme dosáhnout. StaÄí se nám jen rekreaÄní úroveň, nebo se chceme zúÄastnit soutěží? A pokud ano, sníme o okresních kolech, státních, nebo dokonce o nÄ›Äem víc? Podle toho je potÅ™eba si organizovat tréninky.

 

Vždy je však dobré pamatovat, že ať už se věnujete jakémukoliv sportu a na jakékoliv úrovni, vždy děláte něco pro své tělo a pro své zdraví. A to už vám nikdo neodpáře. Věřte, že vaše tělo vám poděkuje – ne hned, ale za několik let ten rozdíl oproti svým nesportujícím vrstevníkům poznáte.