Chlazení počítačů


Notebook

Teplota se asi nejvíce Å™eší u procesoru a grafické karty, protože ty se za provozu dost zahřívají, takže musí mít adekvátní chlazení. PÅ™i dosažení urÄité teploty dochází k podtaktováni, aby nedoÅ¡lo k poÅ¡kození, ovÅ¡em z hlediska životnosti je lepší držet se teplot nižších než tÄ›ch maximálních. U notebooků je problém v tom, že vÅ¡e je zavÅ™eno v malé prostoru, a jeÅ¡tÄ› k tomu zde není ani místo pro velký ventilátor, ale máme zde malý vysokootáÄkový, který pÅ™i vyšší zátěži dokáže dÄ›lat dost velký hluk.

notebook na stole

Pokud tedy chcete hrát tÅ™eba hry Äi používat nároÄné programy, tak je vhodné koupit si zařízení s trochu vÄ›tší hloubkou a dobÅ™e vyÅ™eÅ¡eným odvÄ›tráváním. Samotný ventilátor a cesty pro proudÄ›ní vzduchu je potÅ™eba jednou za Äas vyfoukat, abychom se zbavili nashromáždÄ›ného prachu. Můžeme si také koupit chladící podložku, která má velké tiché ventilátory a ty zajistí vhánÄ›ní vzduchu do zařízení, takže teploty výraznÄ› klesnou.

Stolní poÄítaÄ

Zde už jde situace o dost lepší, protože máme velkou skříň do které můžeme umístit velké ventilátory, abychom zajistili dobrý proud vzduchu. TÅ™eba u procesoru máme hned nÄ›kolik možností chlazení. Pro základní frekvenci postaÄí dodávány chladiÄ přímo k procesoru, ovÅ¡em pro vyšší frekvenci to chce lepší chladiÄ a případnÄ› tu máme jeÅ¡tÄ› možnost vodního chlazení. Taktování nám může zvýšit výkon, akorát pÅ™i vyšších hodnotách se rapidnÄ› zvedá spotÅ™eba, takže je otázkou, kdy se to jeÅ¡tÄ› vyplatí.

chladiÄ ventilátoru

Musíme mít také dostateÄnÄ› silný zdroj, ovÅ¡em zde problém vÄ›tÅ¡inou nebývá, protože sestavy se staví s dostateÄnou rezervou. Mezi procesor a chladiÄ se umisÅ¥uje teplovodivá pasta, která se nám stará o pÅ™estup tepla. Stárnutím se můžou její vlastnosti zhorÅ¡ovat, proto pÅ™epastování může být krokem k dosažení nižších teplot. SamozÅ™ejmÄ› i vnitÅ™ek poÄítaÄe je zapotÅ™ebí zbavit prachu, který se v nÄ›m bÄ›hem provozu usazuje.